1. Annuleringsvoorwaarden
 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.
 • Wanneer de opleiding binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email).
 • Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Na inschrijving bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle opleidingsdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Het collegegeld bedraagt € 1.950 per cursusjaar, inclusief tentamen-, examengeld en lesmateriaal. Als u zich ingeschreven heeft, ontvangt u van het secretariaat een factuur.
Deze factuur kunt u in één of drie termijnen voldoen.
Bij betaling in één termijn wordt u verzocht dit bedrag voor de aanvang van de cursus te voldoen.
Bij betaling in drie termijnen wordt het totaalbedrag verhoogd met € 10 administratiekosten.
U wordt verzocht deze termijnbetaling als volgt te voldoen:

 • voor 10 september  2019                         termijnbetaling van € 660
 • voor 10 december 2019                           termijnbetaling van € 650
 • voor 10 april 2019                                 termijnbetaling van € 650     

Wanneer het collegegeld niet op tijd is voldaan wordt u van tentamens en examens uitgesloten.

 

 1. Continuering

U ontvangt voor elk volgend cursusjaar een nieuw inschrijfformulier. Na het behalen van voldoende studieresultaten ontvangt u dit formulier per mail en verzoeken wij u dit na invulling aan ons te retourneren.

 1. Hertentamens en examens

Tentamen- en examengelden zijn inbegrepen bij het cursusgeld. Aan hertentamens, herexamens evenals uitgestelde examens zijn echter wel kosten verbonden.

Kosten hertentamens (-examens)/uitgesteld tentamen (examen) bedragen  € 125 per tentamen of examen.

 

 1. Geheimhoudingsplicht

Alle informatie die door (potentiële) studenten aan het secretariaat of docenten van Chinese Herbs Education wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Chinese Herbs Education. Zowel het secretariaat als de docenten zijn gehouden aan het geheimhouden van gegevens van studenten die aan hen verstrekt zijn. Geheimhoudingsplicht staat hierbij gelijk aan de geheimhoudingsplicht vanuit de beroepsethiek.

 

 1. Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat
 • Chinese Herbs Education behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wij zullen de cursisten die zich al hebben ingeschreven, tijdig aangeven dat de kans bestaat dat wij hiertoe zullen moeten overgaan.
 • De definitieve beslissing zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding worden gecommuniceerd.
 • Mochten wij genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren dan krijgt u het evt. betaalde cursusbedrag binnen 5 werkdagen terug.
 • Een annulering is pas van kracht nadat deze door het secretariaat van de Chinese kruidenopleiding per email is bevestigd.